Japanese Manufacturing List

Japanese Manufacturing List

 • Heat Exchanger

  Chiyoda Protec
  Hisaka Seisakusho
  Kamui
  Mitsubishi Heavy Industries
  Mitsui Eng’s & Shipbuilding
  Niigata Engineering
  Sasakura Engineering
  Seo Koatsu
  Showa
  Toyo Heater

 • Filter & Strainer

  Ameroid Japan Service
  Bollfilter Japan
  Cuno
  Fuji Filter
  Hilco (Taiyo Techno)
  Kanagawa Kiki Kogyo
  Japan Air Filter
  Nihon Mesh Kogyo
  Nihon Schumacher
  Nihon Seiki
  Nihon Vilene
  Takatori Seisakusho
  Toray
  Yac Filter

 • Fire Detecting & Fighting Equipment

  Kashiwa
  Hatsuta Seisakusho
  Hochiki
  Nippon Dry Chemical
  Nohmi Bosa Kogyo

 • Dryers

  Fuji Paudal
  Hosokawa Micron
  Ishida Iron Works
  Mitsubishi Kakoki Kaisha
  Nara Machine
  Nihon Seiki
  Nitta Gelatin
  Okawara Mfg.
  Satake Chemical Equipment Mfg.
  Shirakawa Seisakusho
  Tanabe Willtec
  Tsukishima Kikai

 • Mill Reduction Gear / GearBox

  IHI
  Nippon Gear(Limitorque)
  Osaka Chain & Machinery
  Seiki Kogyo
  Sumitomo

  Tsubakimoto
  Toshiba Seiki
  Toyo Seimitsu Zoki
  Ube Kosan

 • Purifier

  Alfa-Laval
  HILTEC
  Mitsubishi Kakoki
  Sanmi Techs
  Tomoe Engineering

Top