Japanese Manufacturing List

Japanese Manufacturing List

 • Pumps

  Arai Pump Mfg.
  Daito
  Dengyosha
  Ebara
  Honda Kiko
  Ito Engineering
  Kosaka Laboratory
  Kubota
  Kuki Pump
  Kyokuto
  Marushichi Iron Works
  Niigata Worthington
  Nikkiso
  Nippon Accumu
  Nippon Oil
  Sakuragawa
  Shinko Ind.
  Shimadzu Seisakusho
  Shin Nippon Machinery
  Sumitomo Seimitsu
  Taiko Kikai Industries
  Teikoku Machinery Works
  Torishima Seisakusho
  Tsurumi
  Uchida
  Wilden
  Yokota Seisakusho
  Yoshikura Kogyo
  Yuken

Top